Ejendomme

Med mere end 10 investeringer, har Dansk Økojord en god portefølje af ejendomme rundt omkring i hele Danmark. Dyk ned i dem herpå siden og læs mere om hvordan du kan være med til at omlægge jord til økologisk landbrug, skovlandbrug, sikre rent drikkevand osv.

Fra ord til handling

Klimahandleplaner

Landbrug er mere end landbrug

Vær med til at sikre vores fremtid

Ved at opkøbe konventionelt landbrugsjord og omlægge det til økologisk drift, er du med til at sikre rent drikkevand og fødevarer uden pesticider. Alle forpagtere i Dansk Økojord A/S er forpligtet til at have udarbejdet vildtplejeplaner, der skal indgå i driften af jorden. Vi ønsker at sikre høj kvalitet af både den jord der bliver dyrket, mere mad til mennesker, og generelt sikre mere og bedre natur.

Går du med en spirende idé til et økologisk landbrug? Drikkevandsprojekt eller andre potentielle muligheder?

Har du et brændende ønske om at starte et økologisk landbrug? Et fremtidsperspektiv, en forretningsplan og viden omkring landbrug? Så kan du være en del af næste generationslandmænd, der står i spidsen for at skabe et mere naturrigt, miljøvenligt og økologisk landbrug.

Energy Effciency

Fra idé til handleplan

Sidder du med en idé der har forvandlet sig fra et frø til en spirende plante? Lav en handleplan og kom et skridt videre

Inverter Integrations

Tag kontakt

Kontakt os med din idé og handleplan, samt prospekt på fremtiden.

Skriv en mail til kim@jordbrugsfond.dk

Demand Response

Få respons

Vi kommer med respons på din idé og tager en videre dialog om muligheder for at sætte din spire i den økologiske muld.