Bjørnekær

Ugerløse

I Holbækegnen, ved Ugerløse, lige nedenfor Brorfelde er der investeret i 55 hektar konventionel landbrugsjord, som blev omlagt til økologisk jord fra 1. august 2019. Dansk Økojord a/s har alene investeret i jorden. Bygningsmassen er købt af Thomas Forsingdal Hansen, der forpagter al jorden , som ejes af Dansk Økojord a/s.

Thomas er en ung mand på 40 år, som, ved siden af sit job ved Banedanmark, nu skal bruge sine mange års erfaring fra landbrug hos både familie og venner, for slet ikke at tale om sin tid hos en maskinstation, til at drive en alsidig økologisk planteproduktion. Arealerne ligger utroligt naturskønt, og det meget bakkede terræn skaber nogle fantastiske formationer. Thomas har lagt nogle visionære planer, dels for planteavlsbedriften, dels for den natur-og vildtpleje, der skal foregå på arealerne. Der vil således være tale om en meget alsidig planteproduktion, hvor forskellige kornsorter indgår i et spændende sædskifte, herunder også sikring af en del permanentgræs og kløvergræs som forfrugt til bla. kornproduktionen.

Området er ikke alene naturrigt, men også naturfølsomt. Her er § 3 områder, moser, mergelgrave, bevaringsværdige stendiger og hegn og meget store indvindingsområder af drikkevand til Ugerløse vandværk. Det hele er omgivet af rigtig meget fredskov.

Thomas har sammensat et meget kompetent gårdråd som i samarbejde med ham selv og Dansk Økojord a/s vil udvikle på bedriften og meget gerne vise, hvorledes sårbar natur kan sikres samtidig med, at der foregår en udvikling og en decideret planteproduktion. Thomas har endvidere gjort sig tanker om, hvorledes der kan foretages en række tiltag på bedriften i forhold til øget klimasikring. F.eks. er han optaget af, hvordan der kan bindes mere kulstof i jorden, og hvordan maskinparken kan gøres mere klimavenlig.

0
HA

Andre lokale projekter