Vi arbejder med mere end en bundlinje

Formål

Grøn omstilling i Danmark

Med en investering i Dansk Økojord A/S (datterselskab under Danmarks Økologiske Jordbrugsfond) bidrager du til lokale indsatser i Danmark.

Afkast med flere bundlinjer

Lad dine penge få effekt ud over økonomisk afkast – lad dem være med til at sikre en fremtid til næste generation.

Sikre fremtidens fødevarer

Med en biodiversitets- og klimakrise, samt økonomikrise i landbruget, er der brug for nye ejerformer, så næste generation kan sikre bæredygtig fødevareproduktion.

Nyheder

Følg med i nyheder vedrørende Dansk Økojord A/S, vores forpagtere og andre relevante nyhedsartikler

Vores baggrund

Vores baggrund er funderet i den danske muld

Meget landbrugsjord er klar til generationsskifte, og landbrugserhvervet er tynget af kæmpegæld, med store finansieringsudfordringer og lav indtjeningsevne. Yngre landmænd kan ikke skaffe den fornødne kapital, og den konventionelle produktionsform tager ikke altid de nødvendige hensyn til naturen, drikkevandet og dyrene.

Naturen er under pres, diversiteten falder, og flere af vores almindelige dyr og planter er truet, herunder bien. Store klimaudfordringer kalder på krav om CO2 reduktion, hvilket også bør ske i landbruget. Kommende generationer af landmænd skal sikre massive klimaindsatser, i pagt med naturgrundlaget.

Bliv aktionær i dag

Vil du også investere i en grønnere og mere økologisk fremtid? Invester i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond via dets datterselskab Dansk Økojord A/S og sikre mere økologisk landbrug til og for de kommende generationer.