Hvem står bag fonden

Bestyrelsen i Dansk Økojord A/S og Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

På denne side kan du læse om bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Økojord A/S & Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Lars Pehrson – Formand i Dansk Økojord A/S & Danmarks Økologiske JordbrugsFond

 • Årgang: 1958
 • Mand
 • Civilt erhverv: Bæredygtig og værdibaseret bankmand og professionelt bestyrelsesmedlem
 • Udpeget som uvildig, valgt i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 01. januar 2023,  valgt i Dansk Økojord A/S ved generalforsamling 2022. Skal udtræde af fonden senest 2031

Medstifter af Merkur Andelskasse i 1982 og adm. dir. 1982-2020, nu rådgiver for Direktionen i andelskassen. Aktiv i internationale netværk for værdibaserede banker, bl.a. var Merkur medstifter af Global Alliance for Banking on Values 2009. Deltog i forarbejderne til stiftelsen af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Har  siddet i bestyrelsen for Danmarks Grønne Investeringsfond 2015-2018. Modtog 2010 på Merkurs vegne Nordisk Ministerråds Miljøpris.

 • Allergica A/S, bestyrelsesmedlem
 • Rådet for Grøn Omstilling, bestyrelsesmedlem
 • Foreningen Jordens Hus, bestyrelsesmedlem
 • Federation of European Ethical and Alternative Banks, FEBEA, bestyrelsesmedlem
 • GLS Treuhand e.V., Tyskland, bestyrelsesmedlem

Susanne Herfelt – Næstformand i Dansk Økojord A/S & Danmarks Økologiske JordbrugsFond

 • Årgang: 1954
 • Kvinde
 • Udpeget af Økologisk Landsforening i 2021 til fonden og valgt på generalforsamling i 2022 til A/S skal udtræde af Fonden senest 2025

Cand Jur. Københavns Universitet 1979.
Mange års ledelseserfaring fra ansættelser som direktør i Danmarks Naturfredningsforening, kontorchef i miljømini steriet og konsulent for miljøministre i Nordisk Ministerråd.

Erfaring med udvikling på miljø- og naturområdet bl.a. gennem deltagelse i Naturrådet, Wilhjelm-udvalget, Miljøministeriets Erhvervspanel og Det Nationale Bioøkonomipanel. Erfaring med bestyrelsesarbejde fra deltagelse i bestyrelser for bl.a. NEFCO (Nordic Environmental Finance Corpora tion), Arbejdsmarkeds Feriefond og Elsparefonden. Undervisningserfaring fra bl.a. Forvaltningshøjskolen og Den Kommunale Højskole.Er i øvrigt aktiv i bl.a. Tisvilde Økologiske Fødevarefællesskab, TIFØ og i DN Gribskov.

Michael Vendelbo – Dansk Økojord A/S & Danmarks Økologiske JordbrugsFond

 • Årgang:
 • Mand
 • Civilt erhverv: Advokat
 • Udpeget af Danmarks Naturfredningsforening i 2021 til fonden og valgt på generalforsamling i 2022 til A/S skal udtræde af fonden senest 2025

Advokat, advokatfirmaet Michael Vendelbo, og har tidligere vare ansat som advokat Uddannet cand. Jur. og har arbejdet en årrække i den finansielle og den grønne sektor med ledelse, økonomi, finansiering, fundraising samt kunde- og medlemsrelationer. Mange års ledelseserfaring fra ansættelser som direktør i Danmarks Naturfredningsforening, vicedirektør i Rådet for sikker Trafik og kontorchef i BG Bank. 
Bestyrelsesformand for Mathilde og Karl Merrilds og Birte og Erik Merrilds feriefond samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden, Klimafonden Invest A/S og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation.
Ekstern lektor i erhvervsret på Københavns Universitet og medlem af det juridiske og det erhvervsøkonomiske censorkorps.

 • Klimafonden, cvr.nr. 33393873 (bestyrelsesmedlem) 
 • Klimafonden Invest A/S, cvr.nr. 33636326 (bestyrelsesmedlem) 
 • Mathilde og Karl Merrilds og Birte og Erik Merrilds feriefond cvr.nr. 25669029 (bestyrelsesformand)

Rasmus Madsen – Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

 • Årgang: 1991
 • Køn: Mand
 • Civilt erhverv: Socialpædagog og husbondafløser
 • Valgt af Økologisk Landsforening til Danmarks Økologiske Jordbrugsfond på generalforsamling I 2023

Rasmus er uddannet økologisk landmand og produktionsleder fra Kalø Økologiske landbrugsskole i 2014. Er efterfølgende i 2020 uddannet socialpædagog fra VIA-Aarhus i 2020 og arbejder i dag i Hvidovre Kommune.
Har 2 gange vikarieret i Folketinget som bl.a. natur-, miljø-, og landdistriktsordfører.
Rasmus har tidligere været repræsentantskabsmedlem i tryghedsgruppen samt tillidsvalgt i 3F og elev- og studenter. Når der er tid til det, er Rasmus derudover husbondafløser på et mindre økologisk familielandbrug på Midtsjælland og censor på Kalø Økologiske Landbrugsskole

Repræsentantskabsmedlem i Økologisk landsforening

Økologisk Landsforeningsrepræsentant i det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole

Mette Touborg- Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

 • Udpeget uvildig af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond på generalforsamling I 2023

Preben Lauridsen - Dansk Økojord A/S

 • Årgang:
 • Mand
 • Civilt erhverv: Direktør i Vittarp inv. ApS
 • Valgt til Dansk Økojord A/S på generalforsamling I 2023

Selvstændig Landmand siden 1988. Driver Sønderhøjgård I/S Økologisk med 520 køer og 1200 ha. Ejer div. selskaber. Sønderhøjgård I/S, Sønderhøjgård Aps, Driftsfællesskabet 2005, Vittarp inv Aps, osv. Erfaring med opstart af nye virksomheder specielt inden for landbruget.

 • Formand i Outrup Biogas

Stine Birk - Dansk Økojord A/S

 • Årgang: 1974
 • Kvinde
 • Civilt erhverv: Professionel bestyrelsesformand og -medlem samt strategisk rådgiver
 • Valgt til Dansk Økojord A/S på generalforsamling I 2023

Stine er professionel bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem med mere end 14 års dansk og international bestyrelseserfaring, bla. indenfor havvind i delt ejerskab med Ørsted. Stine har mere end 20 års dansk og international erfaring med globale direkte- og fondsinvesteringer i infrastruktur, fast ejendom, Offentlige-Private Partnerskaber og private equity, herunder biogas, land- og havvind, vandselskaber, solceller, skov, vandkraft, transport, skoler, hospitaler mv.

Stine har mangeårig erfaring med strategisk ledelse, forretningsudvikling og værdiskabelse fra ledende stillinger i store private og offentlige organisationer som ATP Pension, Industriens Pension, DNB Bank, PwC Advisory og Finansministeriet. Stine er uddannet advokat og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og ESG Competent Boards. 

 • Bestyrelsesformand/Formand for ESG & Bæredygtighedskomitéen – Sustainable Bio Solutions Aabenraa (biogas facilitet, DK)
 • Bestyrelsesformand – Ecoberry Infrastructure (infrastrukturinvesteringer, Danmark/EU)
 • Industry Partner – Arjun Infrastructure Partners (Ansvarlige Investeringer, ESG & Bæredygtighed, London/internationalt)
 • Advisory Board Medlem – Global River Center A/S (multi-aktivitetscentre, Afrika)
 • Ejer og stifter – SBplus (strategisk rådgivning, Danmark/internationalt)
 • Medlem af Bestyrelsesforeningen på Copenhagen Business School i Danmark.

Helene Bjerre Nielsen - Dansk Økojord A/S

 • Årgang
 • Kvinde
 • Civilt erhverv:
 • Valgt til Dansk Økojord A/S på generalforsamling I 2023

Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Foreningen Andelsgaarde, bestyrelsesmedlem i Merkur Fonden, medlem af Merkur Andelskasse Repræsentantskab. Gårdejer med mose og skovrejsningsprojekt.

 • 2021- Middelfart Kommune Projektleder DK2020 Klimahandlingsplan
 • 2017-  2020: Selvstændig og direktør i CHORA2030, verdensmålene og omstilling
 • 2010 –  2017: VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN, Programansvarlig Miljø
 • Tidligere Udenrigsministeriet og den private sektor

Evald Vestergaard - Dansk Økojord A/S

 • Årgang:
 • Mand
 • Civilt erhverv:
 • Valgt til Dansk Økojord A/S på generalforsamling I 2023

Økologiske mælkeproducent i mere end 30 år, bl.a. med specialproduktion af ost. Formand for Økologisk Landsforening fra 2007 – 2013 Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfond med særligt ansvar for det økologiske gods Skovsgaard på Langeland. Medlem af kommunalbestyrelsen i den tidligere Kjellerup Kommune 

 • Danmarks Naturfond, cvr.nr. 16064696 (bestyrelsesmedlem) 

Kim Qvist - Direktør Dansk Økojord A/S & Danmarks Økologiske JordbrugsFond

 • Årgang 1963
 • Mand