Fladhøjgård

Tjæreborg

Per og Ingeborg overtog Fladhøjgård i 1997 efter Pers forældre og lagde det dengang om til økologi. Per og Ingeborg startede med en ammekvægsbesætning, men ændrede senere kurs til stude. Siden har det vokset og flere dyr er der kommet til.

Thomas og Line har to børn, Line er Pers datter. I Juni 2019 købte Thomas, Ingeborg ud og driver så landbruget 50/50 i et I/S med Per.

“Vi har en studeproduktion på godt 600 dyr. Vi opkøber stude og krydsningskalve fra malkekvægbesætninger, når de er ovre mælkeperioden på 3 mdr. vores opgave er at fede dem op og gøre dem klar til slagt. Hele sommeren er de ude og græsse, vi kombinerer mellem naturpleje og nyere græsmarker for at sikre tilvæksten og kvaliteten på kalvene. Derudover er vi stort set selvforsynet med foder, vi køber en kalveblanding ind til de mindste, men undersøger mulighederne for selv at lave en kalveblanding, så vi kan blive 100% selvforsynet.”

Markdriften består af 570 hektar, heraf 121 ha ejet, 89 ha lejet af jordbrugsfonden og de resterende 360 ha af Esbjerg kommune og andre private i området. I markplanen udgør en stor del afgræsningsarealer og slætgræsmarker. Som salgsafgrøder arbejder vi med byg, rug, havre, grynhavre, hvede, raps og hestebønner. Vi prøver at have et sundt sædskifte, hvor græs er en del af det.

Fladhøjgård består af 114 ha og har et staldanlæg som egner sig godt til de mindre dyr, det er også her de mindste kalve går på græs og bliver suppleringsfodret i sommerhalvåret.

Borgely blev købt til i November 2020, den består af 96 ha og en bygningsmasse der har rummet 140 køer med opdræt. I dag har vi bygningsmassen og 7 ha jord og de resterende 89 ha forpagtes af jordbrugsfonden. Staldene vil blive brugt til de største dyr, her kan de gå fra de to stalde ud på græsmarker rundt om gården og blive suppleringsfodret indenfor.

0
HA
0
dyr

Andre lokale projekter