Lundtofthøj

Kværs

Kim Nielsson har drevet ”Lundtofthøj” i mere end 34 år og har været meget aktiv i de økologiske kredse og visionær på vegne af landbruget, og økologien i særdeleshed. Kim besluttede sig i foråret 2018 for at afhænde sin ejendom til Dansk Økojord a/s på meget favorable vilkår. Det var magtpåliggende for Kim at sikre næste generation en mulighed for at komme ind i erhvervet og ved samme lejlighed sikre, at hans landbrug vedblev at være økologisk. Derfor rettede Kim henvendelse til Dansk Økojord a/s.

Ejendommen er beliggende i et meget skønt naturområde sydøst for Søgård sø, direkte syd for et stort fuglereservat og gamle højmoser. Desuden lever den sjældne hasselmus i området. Selve jorden, som ligger tæt omkring ejendommen, består overvejende af permanent græs og er en forholdsvis frugtbar jord med store potentialer. Ejendommen er oplagt til en drift med højværdiafgrøder kombineret med direkte salg til de omkringliggende byer. I en radius af 25 km ligger byerne Flensborg, Sønderborg, Gråsten og Aabenraa.

__

Forpagter har ordet; 

Vi ønsker et familielandbrug!

På vores slægtsgård Kværsløkke samt på Lundtofthøj, vil vi gerne have tiden til at drive jorden selv, samtidig med, at vi har tid til vores 3 børn og har dem med i driften, når de har lyst. Dette gør, at alt tager længere tid, men det giver os også muligheden for at lære vores børn værdien af at passe på naturen og på denne måde at nyde naturen endnu mere.

Dette er grunden til, at vi, Lars og Katrine, i 2018 besluttede at starte med at drive jorden økologisk på Kværsløkke, og ikke længere leje jorden ud til konventionelle landmænd. Vi er nye som selvstændige planteavlere, men har arbejdet med landbrug og natur, både i vores erhverv som landmand, som miljø- og naturteknolog samt i vores fritid.

Vores 3 børn er blevet passet hjemme indtil de startede i børnehave og de er vant til samvær og nærvær, og dette ønsker vi forenenligt med vores måde at drive landbrug på. Vi er altid et sted på gården og ofte igang, så grænsen mellem arbejde og fritid er flydende, men dette gør det muligt for os at være meget sammen med vores børn, hvilket er en forudsætning for os, for at drive et landbrug.

Vi købte Lundtofthøj i sommeren 2020 og fik nu muligheden for at drive yderligere 21 ha. af Dansk Økojord a/s, jord som har været drevet økologisk siden 1986. Forpagtningen af jorden omkring Lundtofthøj passer godt ind i vores strategi om at have beskæftigelse til os begge, samt at kunne sikre et alsidigt sædskifte. Som økologiske planteavlere synes vi, det er altafgørende at kunne planlægge og have et sædskifte med tid til de rette afgrøder, mellemafgrøder og efterafgrøder.

Jorden ved Lundtofthøj og Kværsløkke ligger som økologiske biotoper mellem store konventionelle landmænd, i det naturskønne moræne landskab ved Kværs.Kværsløkke har 70ha. og Lundtofthøj har 21ha. Sammen med vores 3 børn, ser vi frem til at kunne producere højkvalitets korn, frø, græs og proteinafgrøder til den danske befolkning.

Vi vil gerne øge biodiversiteten på landbrugsjordene og har defor iværksat opsætning af bistader på jorderne, lavet ”paddehoteller”, hvor nogle er nedgravede, og derved kommer til at virke som frostfrie overvintringskvarterer for padderne. Vi har også  indgået samarbejde med Kværs Idrætsfriskole om at lave redekasser til hasselmusen, som er konstateret i områet. På denne måde får vi også muligheden for, i samarbejde med skolen, at videreformidle vigtig læring til børnene om varetagelse af naturen.

0
HA

Fokusområder

Andre lokale projekter