Pilegården

Møgeltønder

Asger W. Petersen og sønnen Arthur driver i dag 98 hektar økologisk jordbrug lige syd for Møgeltønder, i Tøndermarsken tæt op ad Vidåen og nabo til Nationalparken. Produktionen på Pilegården er bygget op om en meget klima-og miljøvenlig økologisk kyllingeproduktion.

På gården produceres der årligt 250.000 økologiske kyllinger, og det sker fra topmoderne stalde med supergode udearealer, bla. verandaer, hvor kyllingerne får så naturligt et miljø som muligt, med grovfodertildeling (blanding af ært/byg/kløver) fra moderne robotter. Her er dyrevelfærden i top. Udover en stimulerende hønsegård og energivenlige stalde drives der en del planteavl på gården, som er med til at sikre foder til alle kyllinger, bla. produktion af korn, hestebønner, græs og energipil.

Energipilen bruges dels som vegetation i hønsegården, dels til beplantning på markarealerne, som kan blive til et lille vådområde for naturens vilde dyr. Hvis energipilen blandes med hønsegødning fra staldene og komposteres, kan der udvindes varme og en del kulstof bindes. Netop kulstofbindingen er central, da komposten efterfølgende, når varmen er anvendt, bringes tilbage til jorden. Husk, det bedste sted at opbevare kulstof er netop i jorden!

Overskudsproduktion af energipil sælges til kraftvarmeværket. Et jordvarmeanlæg pryder også gården og reducerer et olieforbrug på mere end 100.000 liter olie. Så på Pilegården tænkes der konstant i løsninger, som er natur-, miljø- og klimavenlige, og dette sker i kombination med en meget effektiv og energivenlig kyllingeproduktion, hvor dyrevelfærd står øverst på listen.

Området i Tøndermarsken er sårbart og spisekammer for et utal af trækfugle. Det er endvidere lavbundsområde med masser af vandløb, så der er al mulig grund til at passe ekstraordinært på naturen netop her.

Asger og Arthur bruger, som de naturelskere de er, rigtig meget tid og energi på at sikre ikke bare den bestående natur, men også at hjælpe den på vej, der hvor det giver mening. Eksempelvis ved ikke at dræne uhæmmet i et forholdsvis vådt hjørne af en mark, men i stedet lave hjørnet til en lille, fin biotop, der i sig selv kunne være et mindre vådområde.

Som et led i aftalen med Dansk Økojord a/s har de forpligtiget sig til, i tæt samarbejde med Tønder kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, at undersøge yderligere spændende og visionære tiltag til bedriften i fremtiden. Således har Pilegården i foråret 2020 etableret store naturområder herunder flere vandhuller og mange nye træer, et godt eksempel på en spændende og visionær naturplan.

Asger og Arthur henvendte sig til Dansk Økojord a/s, da de kunne se et potentiale ved at få noget mere jord, således at de kunne hæve deres selvforsyningsgrad med foder til kyllingerne. Det ville gøre dem mindre afhængige af dyrt indkøbt foder, og ved at dyrke råvarer lokalt kan det også formindske transportomkostninger. Det er altså en klimavenlig og økonomisk løsning. Så fra 1. august 2018 kan Pilegården disponere over yderligere 72 hektar god marskjord, da Dansk Økojord a/s har erhvervet en væsentlig del af naboens arealer, der støder netop op til Vidåen. Med omlægningen af arealerne til økologisk jord kombineret med natur og klimatiltag vinder ikke bare Vidåen, men hele marsken, når den økologiske zone bliver større.

Med erhvervelsen af yderligere 72 hektar kan selvforsyningsgraden med foder hæves fra de nuværende ca. 40% til 70 %. Der er investeret i et afskalningsanlæg, således at den havre, som skal produceres på arealerne, kan afskalles (ellers kan kyllingerne ikke få det optimale ud af foderet). Havre har ydermere den fordel i det økologiske sædskifte, at den er god til at lukke for andet ukrudt og trives rigtig godt i den klassiske marskjord.

Umiddelbart kunne man tænke den tanke; Hvorfor ikke købe jorden selv og dermed undgå at ejerskabet, og dermed de krav, det påfører, er hos andre end en selv?

Men Asger har tænkt på vigtigheden af at sikre næste generation gode betingelser for at føre driften videre med et familieliv i tre generationer i og omkring Pilegården. Dette liv vil uden tvivl være påvirket af, men ikke styret af økonomi, hvilket er et vigtigt vilkår for rigtig mange landmænd i dag.

Forudsætningen er derfor at sikre, at næste generation ikke står med for stor gæld. En aftale med Dansk Økojord a/s gør netop, at gælden er formindsket, og Arthur skal ikke stille med stor egenkapital, den dag han tager over for sin far; et glidende generationsskifte er sat i gang. Så på Pilegården er der tænkt store tanker for næste generation, naturen, økologien og dyrevelfærden.

Det er aftalt med Pilegården, at der skal laves arrangement, som henvender sig specifikt til aktionærerne i Dansk Økojord a/s enten i form af åbent hus eller specialtilbud på kyllinger, eller noget af det gode lammekød, som Pilegården også producerer i marsken. Som aktionær hører du naturligvis nærmere.

Se her hvordan vores forpagter arbejder med naturplan.

Se her hvordan vores forpagter arbejder med bæredygtighed.

0
HA

Andre lokale projekter