Kammerherre

Tostrup

Jesper og Tanja på henholdsvis 42 og 43 år, købte i samarbejde med Dansk Økojord en konventionel ejendom på 46 ha. I Tostrup Nordjylland 5 km. Syd for Aalborg og hermed var Kammerherre Økologi v. fam. Vall en realitet. Udover de 46 ha. Forpagter vi 7,5 ha. Jord med høj naturværdi.

“Vi har en drøm og en plan om at drive et familielandbrug, med fokus på alsidig dyrkning og kulstof opbyggende marker, så samarbejdet med Dansk økojord var en oplagt mulighed, for at få en samarbejdspartner med samme vision.

Vi overtog gården i marts 2021, sammen med vores 2 tvillingepiger på 7 år, vi startede omlægning til økologi med det samme, og vi har en drøm om at videreudvikle til et biodynamisk landbrug. Vi overtog gården, med en avlsbesætning af Hereford, som vi håber at kunne udvide med flere dyrehold som ænder og æglæggende høns. 

Vi har meget fokus på dyrevelfærd Bla. at kalvene går længe hos sim mor og alle dyr har ude adgang året rundt. Forskellige afgrøder på markerne i år, har gjort at vi er selvforsynende med foder og kun behøver indkøbe vitaminer og mineraler, dette vil vi arbejde på at udfase, ved at få større diversitet i græsmarkerne fremover.

Siden vi overtog, har vi sideløbende med den daglige drift, arbejdet på en del tiltag for at få gården omlagt til økologi og henimod biodynamisk dyrkning. Vi har i samarbejde med en lokal biavler fået bistader og vi dyrker jorden med henblik på en bi og klimavenlig kornproduktion.

Dette år har vi indført pløjefri dyrkning, vi har investeret i en biofræser, dette betyder at vi kun jordbehandler i det øverste jordlag og vi reducerer jordbehandlingen markant dvs. ingen strigling og jordbearbejdning efter høst. Da vi har Sammensåning af afgrøder samtidig med blodkløver og oliehør, betyder dette at markerne altid står grønne, hvilket fremmer fotosyntesen og dermed kulstofopbygningen i jorden.

I år indførte vi vildtstriber imellem afgrøderne, vi såede blomsterstriber, og alle marksten og nedfaldsgrene, har vi brugt i læhegnene som levesteder for insekterne, dette fortsætter vi med fremadrettet, herudover er vores plan at plante pil til læhegn og bruge afklippet herfra til kompostering sammen med staldgødning.”

0
HA

Andre lokale projekter