Initiativgruppen i Sorø

Morten Knudsen, Feldskovvej 32, 4180 Sorø, tlf.2396 2394, mknudsen2502@gmail.com, Morten er lektor på Copenhagen Business School.

Michael Torp, Storgade 20, 1. Sal, 4180 Sorø, tlf.6078 9354, michael@mamami.dk, Michael er biolog.

Morten Suhr, Sønderskovvej 12, 4180 Sorø, tlf.4030 4591, morten.suhr@mail.dk, Morten er landskabsarkitekt.

Idéen

Ideen er at lave en økologisk gård i Sorø kommune ved hjælp af mange mindre (og evt større) primært lokale investorer. Det handler om at bidrage til en lidt grønnere kommune med produktion af sunde lokale fødevarer, bedre dyrevelfærd, ingen brug af sprøjtemidler og andre kemikalier.

Sorø Økojord

Køb aktier

På baggrund af personlige henvendelser, et velbesøgt informationsmøde og stor interesse for projektet på de sociale medier vurderer initiativgruppen og direktør Kim Qvist fra Dansk Økojord A/S, at det er realistisk at rejse en aktiekapital, som vil gøre det muligt at købe en gård i Sorø. Det er derfor muligt at købe aktier i Sorø Økojord fra nu. Salget opgøres pr. 1. januar 2024, hvor vi sammen med Dansk Økojord igangsætter arbejdet med at finde jord og forpagter. Hvis det mod forventning ikke lykkes at samle et beløb, som gør det muligt at købe en gård i Sorø kommune inden for tre år regnet fra 1. januar 2024, vil aktionærerne kunne få deres indskud retur (fraregnet et administrationsgebyr på 4% til Dansk Økojord A/S) – eller de kan vælge at lade indskuddet indgå i Dansk Økojords generelle aktiepulje til køb af gårde.

Her kan man tegne aktier i en særlig pulje målrettet Sorø Økojord. De investerede midler administreres af Dansk Økojord A/S. Vi anbefaler, at man orienterer sig i det prospekt, som ligger her på siden. Prospektet beskriver selskabsopbygning, risici osv. med relevans for tegning af aktier.

Du er meget velkommen til at kontakte en fra initiativgruppen, hvis du vil høre mere om de lokale planer eller følge med på vores facebookgruppe her

Vi benytter en velfungerende forretningsmodel fra Dansk Økojord A/S. Den går i al korthed ud på, at man køber aktier (for 10.000 kr eller mere) i Dansk Økojord A/S, som, når finansieringen er på plads, finder en velegnet gård og matcher den med en dygtig forpagter.

Andre lokale projekter