Kønsfordeling i Landbruget: Kim Qvist om Stigningen af Kvinder i økologisk landbrug

Kim, direktør ved Dansk Økojord, var i aftes med i TV2 Østjylland for at give sit besyv på kønsfordelingen i landbruget, især inden for økologisk produktion. I interviewet påpeger han, at Dansk Økojord har ca. 50/50 forpagtere, der er kvinder og mænd.

Kim fortæller, at mange gårde i dag drives af familier, hvor både mand og kone arbejder sammen. “Stigningen i antallet af kvinder i økologisk landbrug skyldes en større bevidsthed om moderjord og behovet for fødevareproduktion i pagt med naturen.”

“Jeg tror, det handler om noget så jordnært som moderjord. Der er en øget bevidsthed om, at fødevareproduktionen skal ske i pagt med naturen,” Kim Qvist. “Jeg oplever, at kvinder er mere optagede af mulden og det frugtbare liv. Det er kernen i at have en bæredygtig fødevareproduktion.”

Den aktuelle debat om trepart og arealanvendelse betyder, at landbruget står over for en forandring. I stedet for at afvikle landbruget skal vi ændre det, hvilket kræver en anderledes tilgang til fødevareproduktionen. Vi mener, at småskalalandbrug og produktion til mennesker skal have større fokus, og han tror, at kvinder spiller en afgørende rolle i denne udvikling.

Se hele interviewet med Kim Qvist her: TV2 Østjylland, https://www.tv2ostjylland.dk/tv-nyheder. Segment starter cirka 6 minutter inde, efter et superfint indslag fra Kalø Økologiske Landbrugsskole.