Der er ingen øvre grænse for hvor mange aktier du kan købe, men en minimums grænse på 10 stk.

Husk når du køber, at få overkursen skrevet med på dit tilsagn f.eks.:

10 aktier =  10.400 kr

30 aktier=   31.200 kr

75 aktier =  78.000 kr

150 aktier = 156.000 kr

For midler fra rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter gælder reglerne omtalt under spørgsmålene ”hvilke midler kan anvendes” og ” maksimums- og minimumsinvestering”.