Der kan anvendes såvel frie midler som pensionsmidler.

Tænker du på at anvende pensionsmidler, skal du være opmærksom på, at det kun er midler fra rate- og kapitalpensioner, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Der skal være opsparet mindst 500.000 kr., for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal være opsparet i samme pengeinstitut. Der skal investeres mindst 100.000 kr., hvis pensionsmidler anvendes. Der gælder begrænsninger i forhold til den samlede værdi af unoterede kapitalandele i dine pensionsdepoter – se spørgsmål om minimums- maksimumsinvesteringer eller tal med dit pengeinstitut herom.