Trods store udfordringer i 2022 med højere renter, krig, inflation, stigende jordpriser m.m., kunne Dansk Økojord A/S, ved formand Lars Pehrson, den 10. maj ved den årlige generalforsamling, præsentere endnu et overskud i det kun 5 år gamle selskab.

”2022 blev et år, hvor vi fokuserede på at få forpagterne på vores 13 ejendomme godt igennem de mange udfordringer, som verdenssituationen har budt på. Det er lykkedes, og vores forretningsmodel har vist sin robusthed. Det er således med glæde, at vi som bestyrelse kan fremlægge endnu et positivt resultat med en øget omsætning og plus på bundlinjen”, siger bestyrelsesformand Lars Pehrson. ”Det underliggende resultat uden ekstraordinære poster ligger på ca. 1 mio. kr., og det lægger en solid bund for fremtiden, når vi igen begynder at investere i jord.”

Ved den årlige generalforsamling deltog mere end 80 aktionærer, som alle var meget positive, spørgelystne og tydeligvis optaget af afkast på flere bundlinjer end blot den økonomiske.

Ved generalforsamlingen blev der også foretaget ændringer i formålsparagraffen. Således er formålet nu udvidet til i højere grad at bidrage til den økologiske arealanvendelse og med muligheder for multifunktionel anvendelse på arealet i form af drikkevandsbeskyttelse, vedvarende energi, biodiversitet, miljø- og klimatiltag, herunder øget skovrejsning. Hvilket også bliver en forretningsmæssig forudsætning for at kunne investere i jord under de nuværende markedsforhold.

”På generalforsamlingen var arealanvendelsen et vigtigt tema. Arealerne er under pres fra mange aktører. Der er brug for overordnet styring og planlægning fra staten, og aktører som Dansk Økojord A/S kan bidrage med konstruktive løsninger for både drikkevand, vedvarende energi m.m.”  siger næstformand Susanne Herfelt.

”Forretningsmodellen har vist sit værd igen, vores forpagtere er kommet godt igennem 2022, og det skyldes især, at de ikke er belastet af stor gæld. Samtidigt ser vi danskerne bidrage løbende og en aktiekapital på over 40 mio. kr. viser, at der er en folkelig opbakning til økologisk landbrug med bevarelse af naturgrundlaget, som kan levere på flere bundlinjer. Vi mangler nu at se danske virksomheder, pensionskasser og fonde kigge vores vej. Vi har mange af de løsninger, som b.la. ESG (miljø-, social- og ledelsesansvar) kalder på,” lyder det fra direktør Kim Qvist.

Bestyrelsen på besøg ved Bavngård

Kontaktoplysninger:

Formand Lars Pehrson, mobil: 20812735

Næstformand Susanne Herfelt, mobil: 30256056

Direktør Kim Qvist, mobil: 40360309

Fakta:

Omsætning 2022: 4.692.641 kr.

Resultat før skat 2022: 606.086 kr.

Aktiekapital: 40.376.000 kr.

Aktiver: 109.648.800 kr.

Antal ha: 910

Antal ejendomme: 13

I samarbejde med moderselskabet Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har man for året 2022 etableret et grønt regnskab, som præsterer på ikke færre end 9 af FNs verdensmål.