For frie midler er der en minimumsinvestering på 10.000 kr. Der er intet maksimum.

For midler på kapital- og ratepensioner gælder, at der højst må investeres 20 % af den del af pensionsopsparingen, der – på investeringstidspunktet – ligger under 2 mio. kr., højst 50 % af den del af opsparingen, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr. og højst 75 % af den del af opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.

Der skal mindst investeres 100.000 kr. i selskabet.

Det er kun midler fra rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Der skal være opsparet mindst 500.000 kr., for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal være opsparet i samme pengeinstitut.