Da aktien er såkaldt illikvid og ikke børsnoteret, kan den ikke blot sættes til salg på børsen. Måtte man som aktionær ønske at sælge sin aktie, skal man selv finde en køber. Man kan henvende sig til Dansk Økojord A/S og bede om, at selskabet formidler et ønske om et salg til en potentiel køber. Køber og sælger klarer selv handlen og aftaler selv prisen. Dette er således Dansk Økojord A/S uvedkommende.