Eksempler

Støtter mindre landbrug med højværdiafgrødeproduktion

Ny finansieringsform Klimahandlingsplaner

Natur- og vildtpleje for øget diversitet og bevarelse af økosystemer

Opfordre til nye sorter. Formidle kontakt til møllerier, som modtager af andre sorter, herunder

gamle danske sorter

I takt med øget aktiekapital, investere i mere jord.

Inspirationskilde til tredjelande på modellen

Opnået

50 % af alle forpagtere er i småskala

Klimahandlingsplaner, natur- og vildtplejeplaner hos samtlige forpagtere

Opfordret tre planteavlere til at arbejde med nye sorter, to er konkret i gang

Finansieringsmodellen har vist sin anvendelse

Der investeres løbende

Samarbejde med stor fødevareproducent af grønne produkter

Der arbejdes med forretningsudvikling på plantebaseret kost/råvarer til detail