Orø skaber grøn omstilling med flere bundlinjer

Dansk Økojord A/S har her i starten af 2023 købt landbrugsareal på Orø i Isefjord. Disse arealer skal nu anvendes flerfunktionelt til glæde for alle øens borgere og de mange besøgende turister.

”Med denne investering slår vi mange fluer med et smæk og beviser således hvordan grøn omstilling kan udfoldes i praksis. Økologisk fødevareproduktion, drikkevandsbeskyttelse, skovrejsning og udnyttelse af grønt haveaffald i en og samme ombæring, eller cirkulær tænkning om man vil”. Siger Direktør i Dansk Økojord A/S Kim Qvist

Fællesskab og samarbejde

Orø fællesjord har forpagtet en del af det investerede areal og her skal yngre økologiske landmænd nu producere valnødder i et kommende skovlandbrug, samt æg og slagtekyllinger. På sigt skal flere yngre landmænd kunne leje sig ind med diverse produktioner.

”Samarbejdet med Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og dets datterselskab Dansk Økojord A/S, gør at jeg kan starte min lille bedrift uden store lån. Skovlandbruget er perfekt til en alsidig græsning af høns og kyllinger, der er et skovdyr. Samtidigt etablerer vi en ny landbrugsejendom i en tid, hvor mange små landbrug forsvinder og leder efter en anden bonde/familie/par at dele et tofamiliehus + fælleshus med”. Siger Anna Agger økologisk landmand på Orø.

Store ambitioner på klimaets og lokal områdets vegne

Orø Fællesjord har store ambitioner på egne og øens vegne. Med dette samarbejde bliver der rejst klimavenlig skov, fødevareproduktion og Salvig vandværk får samtidigt en løsning med beskyttelse af deres BNBO-område (Boringsnær beskyttelsesområde). Der arbejdes også på en løsning således, at alt øens haveaffald ikke skal transporters til fastlandet, men kan forblive på øen og være bidragene med at få ressourcen tilbage til jorden og derved øge dens frugtbarhed.

”Orø Fællesjord og Danmarks Økologiske Jordbrugsfond’s samarbejde skaber grundlaget for at Orø i fremtiden kan blive selvforsynende med økologiske fødevarer, at vi kan passe bedre på vores natur og at små virksomheder kan skabe bæredygtige fødevareprodukter uden at gældsætte sig”.  Siger formand for Orø Fællesjord Daniel Nørgaard.

”Orø har som småø et kæmpe potentiale for at bidrage til den grønne omstilling. Og med danskernes og danske virksomheders vilje til at købe aktier i Dansk Økojord A/S, kan netop sådanne projekter realiseres”. Siger Direktør i Dansk Økojord A/S Kim Qvist.

Formålet med Orø Fællesjord; Foreningens virke er at drive en rentabel nødder-, frugt- og bærplantage, samt at støtte permakulturprojekter på Orø, der på sigt gør øen til en giftfri, biodivers, regenerativ, pløjefri og affaldsfri ø, der modvirker klimaforandringer og hvor skovlandbrug, fælleseje og fællesskab trives, ved at forpagte og opkøbe landbrugsjord og formidle oplysning om formålet gennem aktiviteter og demonstrationsbrug.