Lejre Kommune kommer nu på kortet over de kommuner, hvor Danmarks Økologiske Jordbrugsfond investerer og omlægger til økologi. Gården Ørbæk i Hornsherred vil de næste to år blive omlagt til økologi.

Det er lidt af en drøm, der går i opfyldelse, når Lars Sørensen og Rikke Larsen og deres i alt 6 børn snart indtager gården Ørbæk i Hornsherred i Lejre Kommune. Parret, der i dag arbejder på det økologiske landbrug Grantoftegård, er inkarnerede økologer, og det har længe været en drøm for parret selv at drive et økologisk landbrug. Med Jordbrugsfondens investering er den drøm nu ved at gå i opfyldelse.

”Vi vil gerne have et sted, hvor vi selv kan dyrke jorden og vise vores børn, hvad det er vi laver, når vi arbejder med jorden og naturen. Derfor glæder vi os utrolig meget til at komme i gang med opgaven. I første omgang skal vi omlægge driften til økologi og herefter drive gården med fokus på økologi, klima og naturpleje,” siger Lars Sørensen.

Vigtig investering for at beskytte drikkevand

Gården ligger omkranset af 33 hektar landbrugsjord og natur lige ved Sæby Strand. Det er Jordbrugsfondens datterselskab Dansk Økojord A/S, der har købt de 19 hektar, mens Lars og Rikke har købt de restende hektar samt bygningerne til driften.

Formanden for bestyrelsen i Dansk Økojord A/S Lars -Christian Brask ser investeringen som et vigtigt skridt i arbejdet for mere økologi og beskyttelse af drikkevandet.

”Et særligt fokus for vores investeringer er jord, der ligger i et sårbart drikkevandsområde. Lars og Rikke har erfaringen og kompetencerne til at omlægge og etablere en produktion til gavn for den næste generation, som kræver en rigere natur, rent drikkevand og sunde fødevarer,” siger Lars Christian Brask.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har 668 aktieejere, der tilsammen har skudt 27,3 millioner kroner ind i formålet om at omdanne mere dansk landbrug til økologi. Fonden har netop udbudt nye aktier, så flere danskere kan investere, og fonden kan opkøbe endnu mere jord til omlægning.

Investeringen fra fonden har da også været helt afgørende for, at parret Lars og Rikke kunne kaste sig over projektet og gå i gang med omlægningen.

”Med de jordpriser, der er i dag, er det meget svært at få et generationsskifte i dansk landbrug og dermed give plads for nye tanker om at dyrke jorden med fokus på både økologi, naturbeskyttelse og klima. For os er det ikke vigtige at eje jorden, men at vi kan drive vores egen selvstændige produktion,” siger Lars Sørensen, der ikke ser investeringen som den eneste fordel ved aftalen med Dansk Økojord A/S.

”Vi får en meget værdifuld sparring, som vil betyde utrolig meget for arbejdet de næste år. Vi har selv mange års erfaring, men det at have en dialog med Økojord om både omlægningen, naturbeskyttelse og klima har en stor værdi for os,” siger Lars Sørensen.

Lejres borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over, at Danmarks Økologiske Jordbrugsfond nu har investeret i Lejre Kommune, der har stor fokus på netop miljø og økologi.

”Økojords investering er et vigtigt bidrag til økologien og miljøet i Lejre Kommune. Vi har i forvejen den højeste økologiprocent i regionen, og det er opløftende at se, at der findes flere parter, der arbejder for en fortsat omlægning. Den nye familie på Ørbæk vil ikke bare lægge jorden om. De vil med en klima- og en naturplan også bidrage til, at vi som kommune kommer endnu tættere på målet om at reducere vores udledninger af drivhusgasser med 57 procent inden 2030, og at vi bliver CO2-neutrale i 2050. Samtidig er vores økologiske landbrug med til at beskytte vores sårbare grundvand, og det er jo også til gavn for mennesker langt uden for kommunens grænser”, siger Carsten Rasmussen.