Eksempler

Gårdråd eller bestyrelse på samtlige ejendomme

Samarbejde med relevante foreninger og organisationer

Indgå samarbejder med kommuner, forsyningsvirksomheder m.fl.

Påvirke det politiske niveau

Præsentere vores model for relevante lande, herunder udviklingslande

Opnået

Intenst samarbejde med Fondens opdragsgivere

Samarbejde med forsyningsvirksomheder, kommuner og organisationer

Løbende påvirkning af det politiske niveau

Øget interesse fra udenlandske kollegaer

Rådgivet andre aktører

Arbejde med DANVA og Danske Vandværker omkring drikkevandsfond

Inddraget på diverse lokale, regionale og nationale projekter

Samarbejde med landbrugets organisationer

Samarbejde om udvikling af lokalt baserede løsninger

Leveret konsulentydelser

Leveret foredrag og oplæg

Tæt samarbejde med Andelsgaarde