Eksempler

Natur- og vildtplejeplaner på samtlige ejendomme

Arbejde aktivt med skovrejsning, bevare bestående skove og genoprette ødelagte skove

Jordens frugtbarhed som element i daglig drift, herunder reduceret jordbearbejdning

Anvende robuste gamle sorter, bruge gamle husdyrracer

Aktivt bekæmpe invasive planter og dyr (bl.a. mårhund, amerikansk flodkrebs m.v.)

Mangfoldiggøre skovprojekter, som er bæredygtige

Animere forpagtere til at integrere skovdrift som en del af den samlede drift

Indgå i samarbejder med relevante aktører for skabelse af finansieringsmuligheder for den enkelte forpagter og / eller andre, som vil formålet (forsyningsvirksomheder)

Bygge bånd mellem by og land, direkte afsætning, aktionærkontakt med forpagtere

Opnået

Alle eksempler er i højere eller mindre grad bragt i spil på samtlige ejendomme

Øget fokus på jordens frugtbarhed og regenerative metoder

Understøttet forpagtere på tiltag som kan tiltrække bl.a. turister til lokalområdet

Involveret i flere lokale projekter