Eksempler

Stærk styring omkring næringsstoffers vandring

Særlige indsatser omring kystområder (f.eks. Roskilde Fjord, Nationalparken Vadehavet)

Stor indsats for at sikre at overskydende kvælstof opsamles på bedriftsniveau

Opnået

Reduceret kvælstoftilførsel på alle ejendomme

Efterafgrøder på samtlige ejendomme

Særlige indsatser i kystnære områder

Etablerer i 2022/2023 skovlandbrug på Orø og mindsker udslip til Isefjord