Eksempler

Udnyt ressourcerne i luft, vand og jord. Skab samspil i natur og dyrkningsflade

Forpagter opmærksomhed på madspild i produktionen. Påvirk aftager af produkter

Håndter affald både privat og i produktion, søg at reducere affaldsmængde

Skab god relation til aftager af produkter og leverandører til bedriften og motiver

Indgå i relevante fora, hvor bæredygtighedsdagsordenen foregår

Deltag så vidt muligt i debatten og inviter til bedriftsbesøg mm. bl.a. skoleklasser

Opnået

Forpagter har leveret produkter direkte til bl.a. aktionærer

Fagligt dygtige forpagtere som dagligt arbejder med ressourceforbrug og spild

Alle forpagtere har reduceret kvælstoftilførsel

Forretningsudvikling,
der mindsker spild og ressourceanvendelse, herunder arbejder med model for recirkulering