Eksempler

Økologisk produktion med fortsat stigende vækstrater

Animere og opfordre forpagtere til at fokusere på økonomisk produktivitet i samarbejde med sektoren

Konstant fokusering hos forpagter på forbrug og produktion

Ingen ansatte uden overenskomst

Generationsskifte som en del af formålet

Løbende kontakt med uddannelsesmiljøer

Alle forpagtere ved cvr. nr. underlagt bl.a. arbejdsmiljølovgivning

Udnytte potentialer for flere forretningsområder, herunder turisme, social indsats m.m.

Åbne døre til finanssektoren, tæt samarbejde med samme sektor, udfordre systemet med nytænkning

Opnået

Fornuftige driftsresultater for 2022 for alle forpagtere, trods store udfordringer i branchen

Der er sket eller iværksat glidende generationsskifte på samtlige ejendomme

Meget frugtbart samarbejde med Andelskassen Merkur (6 ud af 12 forpagtere)

Forretningsudvikling for at sikre højere niveau i værdikæden

Skabt 15-17 jobs siden 2018