Eksempler

Dialog med forpagtere for sikring af forøgelse af vedvarende energi

Energiforsyningen til ejendomme er altid grøn energi

Via klimahandlingsplaner og energioptimering sikre, at forpagter bliver mere energieffektiv på bedriften

Afdække potentialer på ejendommen for investeringer i vindmøller, solceller eller andet

Indgå i partnerskaber med energisektoren

Udfordre Fondens formål til også at investere i vedvarende energi, måske på fondens arealer

Opnået

Alle forpagtere arbejder med klimahandlingsplaner, herunder optimeret drift af maskiner

Alle forpagtere opfordret til at købe grøn strøm ved leverandører

Det ene bygningssæt, som ejes, drives hovedsaligt med grøn energi

Dialog med energisektoren om løsninger

Arbejder med forpagtere i forhold til biogas

Opfordrer forpagtere til at producere alternativer som bidrag til øget grøn energi