Eksempler

Investere i drikkevandsområder

Økologisk dyrkning i overfladen

Tæt samarbejde med drikkevandsforsyningen

Natur- og vildtplejeplaner på arealerne

Sikre samtlige arealer landbrugsjord beskyttelse mod pesticider

Opnået

Mere end 140 hektar jordbesiddelse over drikkevandsområder

Alle 12 forpagtere færdige eller i proces omkring natur-og vildtplejeplan

Intensivt samarbejde med forsyningsvirksomheder: DANVA og Danske Vandværker

Mere end 900 hektar beskyttet mod pesticider og kunstgødning

Samarbejde med kommuner om lokal indsats

Deltagende i Region Sjællands indsats for rent drikkevand

Arbejder på fondsmodel for hele landets beskyttelse af drikkevand med DANVA og Danske Vandværker

Er i proces med etablering af lokalbaseret løsninger med drikkevand som fokus

Politisk lobbyarbejde for drikkevandsbeskyttelse

Artikler om behovet for drikkevandsbeskyttelse

Mødeaktivitet med hele branchen samt relevante politikere